Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Realtel Việt Nam theo:

Hỗ trợ khách hàng:

 • Điện thoại: (04) 7305 1800 – Nhánh số 1
 • Email: hotro@realtel.vn
 • Skype:
  • realtel việt nam Hỗ trợ khách hàng 1
  • realtel việt nam Hỗ trợ khách hàng 2
 • Yahoo Messenger:
  • realtel việt nam Hỗ trợ khách hàng 1
  • realtel việt nam Hỗ trợ khách hàng 2

Kinh doanh:

 • Điện thoại: (04) 7305 1800 – Nhánh số 2
 • Email: kinhdoanh@realtel.vn
 • Skype:
  • realtel việt nam Kinh doanh 1
  • realtel việt nam Kinh doanh 2
 • Yahoo Messenger:
  • realtel việt nam Kinh doanh 1
  • realtel việt nam Kinh doanh 2

Liên hệ về các vấn đề khác:

 • Điện thoại: (04) 7305 1800 – Nhánh số 0
 • Email: info@realtel.vn
 • Skype:
  • realtel việt nam Tổng hợp
 • Yahoo Messenger:
  • realtel việt nam Tổng hợp